“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy Blu-ray hiệu Panasonic coi phim 3D & HD trong Thứ Hai ngày 27 tháng 10 năm 2014


$69.99 + FREE SHIPPING: Panasonic – Smart Wi-Fi Built-In Blu-ray Player (Model: DMP-BD91 SKU: 4712019)

http://www.bestbuy.com/site/panasonic-smart-wi-fi-built-in-blu-ray-player/4712019.p?id=1219103647854&skuId=4712019

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *