• Wed. Sep 15th, 2021

VietHD.com

My WordPress Blog information about HD in Vietnamese

“One Day, One Deal” woot.com: Giá cả máy vi tính loại laptop hiệu Sony coi phim HD trong ngày Chủ Nhật 19 tháng 2 năm 2012


http://woot.com

$499.99 + $5 shipping: 1 Sony VAIO VGN-NW350F Laptop, Dual-Core 2.2GHz, 4GB, 320GB, Blu-ray, 15.5” Display, 802.11n, W7HP (Refurbished)

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Leave a Reply