“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu LG loại 60H & 24 inches coi phim 720p HD trong Thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2016

$199.99 + Free Shipping + Tax: LG – 24″ Class (23.6″ Diag.) – LED – 720p – HDTV – Black Model: 24LF452BSKU: 4569901 http://www.bestbuy.com/site/lg-24-class-23-6-diag–led-720p-hdtv-black/4569901.p?skuId=4569901 Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi…

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại 300s-08IHH Desktop coi phim/quay phim HD trong trong Thứ Hai ngày 5 tháng 12 năm 2016

6 $349.99 + Free Shipping + Tax: Lenovo – 300s-08IHH Desktop – Intel Core i5 – 8GB Memory – 1TB Hard Drive – Black Model: 90F1007QUSSKU: 5578759 http://www.bestbuy.com/site/lenovo-300s-08ihh-desktop-intel-core-i5-8gb-memory-1tb-hard-drive-black/5578759.p?skuId=5578759 Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về…

woot.com: Giá cả máy tính bảng loại Fire HD 6 & 6 inches HD hiệu Amazon coi phim & quay phim HD trong Thứ Hai, ngày 5 tháng 12 năm 2016

$29.99: Amazon Fire HD 6 Tablet (Includes Special Offers), 6″ HD Touchscreen IPS Display, 8GB Internal Storage, Quad-Core 1.5GHz Processor, 802.11n, FireOS 5, Black https://computers.woot.com/offers/amazon-fire-hd-6-8gb-wi-fi-tablet-1?ref=w_cnt_cdet_pc_dly_tl Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay…

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu LG loại 40 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Bảy ngày 3 tháng 12 năm 2016

$199.99 + Free Shipping + Tax: LG – 40″ Class – (40″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV – Black Model: 40LH5300SKU: 5042201 http://www.bestbuy.com/site/lg-40-class-40-diag–led-1080p-hdtv-black/5042201.p?skuId=5042201 Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay…

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại Inspiron 2-in-1 13.3 inches hiệu Dell coi phim HD trong Thứ Sáu ngày 2 tháng 12 năm 2016

$599.99 + Free Shipping + Tax: Dell – Inspiron 2-in-1 13.3″ Touch-Screen Laptop – Intel Core i5 – 8GB Memory – 256GB Solid State Drive – Gray Model: I7378-0028GRYSKU: 5606400 http://www.bestbuy.com/site/dell-inspiron-2-in-1-13-3-touch-screen-laptop-intel-core-i5-8gb-memory-256gb-solid-state-drive-gray/5606400.p?skuId=5606400 Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com. Lưu ý: Chúng tôi không chịu…

“Computer Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu Dellloại OptiPlex 760 Mini Tower Desktop coi phim HD trong Thứ Năm ngày 1 tháng 12 năm 2016

$109.99: Dell OptiPlex 760 Mini Tower Desktop, Intel Core 2 Duo 3.16GHz, 4GB RAM, 250GB SATA, Win10Pro 64-bit (Condition Refurbished) http://computers.woot.com/offers/dell-optiplex-760-intel-250gb-mt-desktop?ref=w_gh_cp_3_s_txt ———————— Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng…

“Today’s Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches coi phim HD trong Thứ Tư, ngày 3 tháng 8 năm 2016

$349.99: Lenovo Thinkpad Yoga 11E (2nd Generation) 11.6″ Touchscreen Convertible Ultrabook, Intel Core M-5Y10C Dual-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro http://www.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-yoga-11e-g2-11-6-touch-ultrabook-4?ref=w_cnt_gw_dly_tl ————————– old sale price ———————————– “Computer Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches coi phim HD trong Thứ Tư, ngày 3 tháng…

“Computers Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu HP loại 255-G5 Business & 15.6 inches coi phim HD trong Thứ Hai ngày 28 tháng 11 năm 2016

$294.99: HP 255-G5 15.6″ Business Notebook, AMD A6-7310 Quad-Core 2.0GHz, 8GB DDR3, 128GB Solid State Drive, 802.11ac, Bluetooth, Win10H https://computers.woot.com/offers/hp-15-6-amd-quad-core-business-notebook-33?ref=w_cnt_cdet_pc_dly_tl Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế,…

“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu TCL loại 50UP120 50 inches coi phim 4K HD trong Thứ Năm, ngày 24 tháng 11 năm 2016

$329.99: TCL 50UP120 50-inch 4k Smart TV (Refurbished) https://electronics.woot.com/offers/tcl-50-inch-4k-smart-tv?ref=w_cnt_cdet_elec_dly_tl Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

“Computers Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại Flex 3-1480 14 inches trong thứ Năm, ngày 24 tháng 11 năm 2016

$399.99: Lenovo Flex 3-1480 14″ Convertible Notebook, HD Touchscreen, Intel Core i5-6200U 2.3GHz Dual-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro https://computers.woot.com/offers/lenovo-flex-3-14-intel-i5-convertible-notebook-7?ref=w_cnt_cdet_pc_dly_tl ——————————- old sales price ——————————— “Computers Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại Flex 3-1480 14 inches trong thứ Năm, ngày 5 tháng 9 năm 2016 $429.99: Lenovo…