$278 + Free Shipping + Tax: SCEPTRE X405BV-FHDR 40″ LED Class 1080P HDTV with ultra slim metal brush bezel, 60Hz

http://www.walmart.com/ip/SCEPTRE-X405BV-FHDR-40-LED-Class-1080P-HDTV-with-ultra-slim-metal-brush-bezel-60Hz/27608624

————————————- old sale price ——————————-

walmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu SCEPTRE loại 60Hz & 40 inches coi phim HD trong Thứ Ba ngày 18 tháng 3 năm 2014

$278 + Free Shipping + Tax: SCEPTRE X405BV-FHDR 40″ LED Class 1080P HDTV with ultra slim metal brush bezel, 60Hz

http://www.walmart.com/ip/SCEPTRE-X405BV-FHDR-40-LED-Class-1080P-HDTV-with-ultra-slim-metal-brush-bezel-60Hz/27608624

—————————————— old sales price ———————————————–

walmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu SCEPTRE loại 60Hz & 40 inches coi phim HD trong Thứ Năm ngày 28 tháng 11 năm 2013

$249.99 + Free Shipping + Tax: SCEPTRE X405BV-FHDR 40″ LED Class 1080P HDTV with ultra slim metal brush bezel, 60Hz

http://www.walmart.com/ip/SCEPTRE-X405BV-FHDR-40-LED-Class-1080P-HDTV-with-ultra-slim-metal-brush-bezel-60Hz/27608624#Product+Warranty+and+Service+Plan+Options

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.

Free Hosting
$649.99 + Free Shipping: Asus – 15.6″ Touch-Screen Laptop – Intel Core i5 – 8GB Memory – 750GB Hard Drive – Black (Model: Q501LA-BSI5T19 SKU: 2991012)

http://www.bestbuy.com/site/asus-15-6-touch-screen-laptop-intel-core-i5-8gb-memory-750gb-hard-drive-black/2991012.p?id=1219085428591&skuId=2991012

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free Hosting
$499.99 + Free Shipping: Asus – VivoBook 13.3″ Touch-Screen Laptop – 6GB Memory – 500GB Hard Drive – Silver (Model: Q301LA-BSI5T17 SKU: 2990013)

http://www.bestbuy.com/site/asus-vivobook-13-3-touch-screen-laptop-6gb-memory-500gb-hard-drive-silver/2990013.p?id=1219085427753&skuId=2990013

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free Hosting“Memorial Day – 4 Day Hot Deals” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu Sony loại laptop coi phim HD trong Thứ Sáu ngày 24 tháng 2 năm 2013

$599.99 + FREE SHIPPING: Sony – VAIO 11.6″ 2-in-1 Touch-Screen Laptop – Intel Pentium – 4GB Memory – 128GB Solid State Drive – Black (Model: SVT11213CXB SKU: 1996011)

http://www.bestbuy.com/site/sony-vaio-11-6-2-in-1-touch-screen-laptop-intel-pentium-4gb-memory-128gb-solid-state-drive-black/1996011.p?id=1219068209429&skuId=1996011

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free Hosting%d bloggers like this: