microsoft.com: Giá cả máy vi tính loại Aspire S7-392-6425 13.3 inches hiệu Acer quay phim 1080p HD trong Chủ Nhật ngày 27 tháng 7 năm 2014

$948.99: Acer Aspire S7-392-6425 Touchscreen Ultrabook + Office 365 Home

http://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/pdp/Acer-Aspire-S7-392-6425-Touchscreen-Ultrabook/productID.306261100&siteID=.7WaaTN6umc-gAvGdskwc4iK86C_mFGRfQ

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at microsoft.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại microsoft.com.
“Daily Deals” sears.com: Giá cả máy HDTV hiệu Seiki loại 60 Hz & 28 inches coi phim 720p HD trong Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2014

$129.88 + Free Store Pickup + Tax: Seiki 26″ Class 720p 60Hz LED HDTV – SE26HQ04

http://www.sears.com/seiki-26inch-class-720p-60hz-led-hdtv-se26hq04/p-05771577000P?redirectType=SRDT

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at sears.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại sears.com.
$279.99 (Refurbished): Lenovo ThinkPad T410 Laptop, 14.1″ WXGA LED, Intel Core i5-520M, 4GB DDR3, 160GB SATA, DisplayPort, 802.11n, Win 7 Pro 64-bit

http://computers.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-14-1-dual-core-i5-laptop-25?ref=cnt_dly_tl
——————– old sale price ———————————————–

“Sellout Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính loại ThinkPad T410 14.1 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Sáu, ngày 16 tháng 7 năm 2014

$279.99 (Refurbished): Lenovo ThinkPad T410 Laptop, 14.1″ WXGA LED, Intel Core i5-520M, 4GB DDR3, 160GB SATA, DisplayPort, 802.11n, Win 7 Pro 64-bit

http://sellout.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-14-1-dual-core-i5-laptop-24?ref=gh_so_11_s_txt

——————– old sale price ———————————————–

“Sellout Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính loại ThinkPad T410 14.1 inches laptop hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Sáu, ngày 27 tháng 6 năm 2014

$289.99 (Refurbished): Lenovo ThinkPad T410 Laptop, 14.1″ WXGA LED, Intel Core i5-520M, 4GB DDR3, 160GB SATA, DisplayPort, 802.11n, Win 7 Pro 64-bit

http://sellout.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-14-1-dual-core-i5-laptop-19?ref=cnt_dly_tl

——————– old sale price ———————————————–

“Tech Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính loại ThinkPad T410 14.1 inches laptop hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Hai, ngày 17 tháng 4 năm 2014

$289.99 (Refurbished): Lenovo ThinkPad T410 Laptop, 14.1″ WXGA LED, Intel Core i5-520M, 4GB DDR3, 160GB SATA, DisplayPort, 802.11n, Win 7 Pro 64-bit

http://www.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-14-1-dual-core-i5-laptop-9
——————– old sale price ———————————————–

“Woot Out!” woot.com: Giá cả máy vi tính loại ThinkPad T410 14.1 inches laptop hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Hai, ngày 10 tháng 3 năm 2014

$289.99 (Refurbished): Lenovo ThinkPad T410 Laptop, 14.1″ WXGA LED, Intel Core i5-560M, 4GB DDR3, 160GB SATA, DisplayPort, 802.11n, Win 7 Pro 64-bit

http://sellout.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-14-1-dual-core-i5-laptop-7
————– old sale price —————————————————–

“Tech Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính loại 14.1 inches laptop hiệu Lenovo coi phim HD trong Chủ Nhật, ngày 2 tháng 3 năm 2014

$289.99 (Refurbished): Lenovo ThinkPad T410 Laptop, 14.1″ WXGA LED, Intel Core i5-560M, 4GB DDR3, 160GB SATA, DisplayPort, 802.11n, Win 7 Pro 64-bit

http://tech.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-14-1-dual-core-i5-laptop-6

—————————————— old sale price —————————————————–

“Today’s Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính loại laptop hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2013

$499.99 (Refurbished): Lenovo T410 Laptop, 14.1″ LED HD WXGA+, Intel Core i5-520M Dual-Core 2.4GHz, 8GB DDR3, 160GB SSD, DisplayPort, 802.11n, Win 7 Pro

http://www.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-14-1-core-i5-laptop-1

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.

Free Hosting
$429.99 HP Pavilion 15.6″ Notebook, AMD A10-5750M Quad-Core 2.5GHz, 8GB DDR3, 1TB SATA, 802.11n, Win8.1 – (Choose Color … Factory Reconditioned)

http://computers.woot.com/offers/hp-pavilion-15-6-amd-quad-core-laptops?ref=cnt_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.%d bloggers like this: